Công văn hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp