• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của THCS THỊ TRẤN - THƯỜNG TÍN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021

 KẾ HOẠCH Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021

PHÒNG GD&ĐT THƯỜNG TÍN

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

 

            Số: 118 /KH- THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thường tín, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021

 

Căn cứ Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở GDĐT, phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện kế hoạch số 3725/KH-SGDĐT ngày 27/10/2020 của Sở GD ĐT về truyền thông giáo dục và đào tạo năm 2020;

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 19/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Thực hiện kế hoạch số 260/KH-GDĐT ngày 05/11/2020 của PGDĐT huyện Thường Tín truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021;

Trường THCS Thị Trấn Thường Tín xây dựng kế hoạch về truyên thông giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

 - Thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động, chỉ đạo điều hành của Ngành tới học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; các kết quả nổi bật về giáo dục trong tất cả các lĩnh vực của Ngành từ năm học trước, đặc biệt là năm học 2020-2021.

- Góp phần nâng cao chất lượng quản lý của Ngành, chất lượng giáo dục đào tạo của các cơ sở giáo dục. Đồng thời, để người dân biết, hiểu, đánh giá, ghi nhận những kết quả nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn Ngành.

2. Yêu cầu:

 - Truyền thông có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, thường xuyên, phản ứng nhanh, kịp thời, hiệu quả, có tiếp thu phản biện xã hội.

 - Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề “nóng” về GDĐT Hà Nội mà báo chí, truyền thông phản ánh; thông tin rộng rãi kết quả xử lý cho báo chí, truyền thông.

- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Sở GDĐT, phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và Hà Nội.

 - Thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ GDĐT; Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2019 của Bộ GDĐT và Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Thành phố về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.

- Các nội dung truyền thông đều có tác dụng tích cực, định hướng cho các cơ sở giáo dục và toàn Ngành.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1.Nội dung truyền thông trọng tâm

 - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về GDĐT; Luật Giáo dục năm 2019.

- Truyền thông về kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng GDĐT các cấp học theo tinh thần Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 - Truyền thông về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Truyền thông kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022.

- Truyền thông về công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

- Truyền thông về công tác sắp xếp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục gắn với sắp xếp cơ sở giáo dục; công tác Hội nhập quốc tế trong GDĐT.

 - Truyền thông về công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh; công tác bảo đảm an ninh và an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học; công tác y tế và giáo dục thể chất trong trường học;

- Giới thiệu các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, tấm gương người tốt việc tốt trong ngành GDĐT Thủ đô; Truyền thông về cải cách thủ tục hành chính; các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

- Truyền thông những vấn đề mang tính cấp bách, cũng như những phản ứng của ngành đối với nhiệm vụ chung như: công tác phòng, chống dịch bệnh do 3 Covid-19 gây ra; Truyền thông việc đổi mới công tác quản lý GDĐT; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh…

- Phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội truyền thông về kết quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành;

2.Các nhiệm vụ truyền thông khác

- Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 189/ĐA-BCĐ ngày 15/8/2017 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thông tin, báo chí, phục vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

- Truyền thông về kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động GDĐT tại huyện,

 - Bên cạnh các nội dung nêu trên, căn cứ vào các chủ trương, chính sách mới của ngành và tình hình thực tiễn trong hoạt động giáo dục của Thành phố, các đơn vị lựa chọn các sự kiện, hoạt động truyền thông cho hiệu quả.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác truyền thông tại nhà trường, phân rõ trách nhiệm của từng thành viện Ban truyền thông của trường

- Cung cấp kịp thời các thông tin, hoạt động trên Website, trang điện tử của trường; tạo kênh thông tin đa chiều giữa Gia đình- Nhà trường- Xã hội

- Chủ động tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác truyền thông cho CB,GV trong trường. Năm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin trả lời báo chí thuộc lĩnh vực theo đúng thẩm quyền

- Kịp thời phối hợp với các cấp quản lý giải quyết các vụ việc báo chí hoặc dự luận xã hội quan tâm

Trên đây là kế hoạch truyền thông về GDĐT năm học 2020 – 2021 của trường THCS Thị Trấn Thường Tín. Đề nghị các tổ chuyên môn, các đoàn thể liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm của các đồng chí CB, GV, NV./.

 

 

 

Nơi nhận:

  • Hiệu trưởng (để b/c)
  • TTCM (để c/đ)
  • GV, NV (để t/h)
  • Lưu

KT. HIÊỤ TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                 

                         Hoàng Thị Thu Yến

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 70
Năm 2021 : 70