• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của THCS THỊ TRẤN - THƯỜNG TÍN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

 

 PHÒNG GD & ĐT THƯỜNG TÍN

   TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

–––––––––

        Số: 99 /KH-THCS  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

               Thường Tín, ngày 30 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

 

Thực hiện Kế hoạch số 3146/KH-BCĐTPXDXHHT ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Hà Nội về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2020; 

Thực hiện kế hoạch số 218/KH-BCĐXHHT ra ngày 23 tháng 9 năm 2020 của  ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập - Ủy Ban nhân dân Huyện Thường tín về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên địa bàn huyện Thường Tín từ ngày 01/10/2020 đến ngày 08/10/2020. Trường THCS Thị Trn xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích.

- Nâng cao nhận thức của  CBGVNV, PHHS và HS về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, tại trường chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

- Tạo điều kiện tốt nhất cho CBGVNV, HS  có cơ hội tham gia học tập, đặc biệt là những HĐNGLL  giúp cho toàn thể CBGVNV, HS trong trường nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội và  giáo dục về kỹ năng sống cho học sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đến cán bộ, nhân viên và người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào vào sản xuất và các hoạt động xã hội nhằm tăng năng xuất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Yêu cầu:

- Nhà trường, thư viện tổ chức các hoạt động với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội để tạo cơ hội cho CBGVNV, học sinh có thể tham gia học tập trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

       - Việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" phải thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội, qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

- Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; Tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

- Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Chủ đề Tuần lễ năm 2020 là: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức:  “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

-  Thời gian tổ chức: diễn ra từ ngày 01/10/2020 đến ngày 08/10/2020.

- Địa điểm tổ chức: Các hoạt động diễn trong nhà trường (có lịch chi tiết).

3. Công tác tuyên truyền giáo dục.

- Nhà trường treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 01/10/2020 đến ngày 08/10/2020 ở cổng và khu vực sân trường, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền  như sau:

    + Học tập để phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân.

   + Học tập để phát triển quê hương đất nước.

   + Học cho bản thân và cho những người xung quanh được hạnh phúc.

   + Học để trở thành người công dân tốt.

   + Học tập suốt đời – chìa khóa của mọi thành công.

   + Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

   + “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”. (Hồ Chí minh)

   + “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”. (Hồ Chí minh)

   + “Học ở đâu? Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở dân.” (Hồ Chí Minh)

  + Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất.

  + Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập.

  + Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

  + Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.

+ Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

- Đội thiếu niên phát động phong trào thi đua “tuần lễ học tốt”

- Tổ chức tuyên truyền  “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử của trường, các trang mạng xã hội (facebook, zalo,viber.....) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người ngày 01/10/2020 .

4. Các hoạt động giáo dục tại trường.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình học tập trực tuyến theo 3 mức độ (Hỗ trợ dạy học trực tiếp, thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp, thay thế hoàn toàn dạy học trực tiếp), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện…;

- Khai thác thông tin và các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…); Tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của trường, Sở GD ĐT, Bộ GD ĐT. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ.

- Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các diễn đàn, các câu lạc bộ trực tuyến;

- Tổ chức các chuyên đề :

+/ Đổi mới PPDH theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong môn Địa lí

+/ Đổi mới PPDH theo hướng phát triển năng lực vận dụng KT của HS trong môn Toán

- Bồi dưỡng thường xuyên cho GV

- Giáo viên tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Công đoàn nhà trường động viên CB, GV, NV, HS tham gia viết bài “tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”

- Thực hiện kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 08/01/2014 về Kế hoạch "Xóa mù chữ đến năm 2020" nhà trường thực hiện cập nhật phần mềm PCGD năm 2020, hoàn thành hồ sơ PCGD  đẩy len lớp, hoàn thiện dữ liệu và tải dữ liệu cần thiết về máy phục vụ choc ac hồ sơ báo cáo năm 2020.

- Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho CB, GV, NV.

- Tổ chức  các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách mới, sách theo chủ đề, thi tìm hiểu kiến thức qua sách

 

III. LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

 

Số TT

Giờ

Ngày

Địa điểm

Nội dung

Ghi chú

1

7h15

01/10

 

Trên cổng thông tin nhà trường

Tuyên truyền tới CB, GV, NV, HS về tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

 

7h30’- 11h45’

Thư viện nhà trường

Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách “Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ” NXB Thanh niên

 

11h-11h45

Lớp 7A2

Giáo dục nếp sống TLVM Giao tiếp và ứng xử trong nhà trường

 

14h-16h

 

9 lớp

Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 9(9 môn)

 

2

7h30’- 11h45’

02/10

Thư viện nhà trường

Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách “Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ” NXB Thanh niên

 

11h-11h45

Lớp 6A1

Giáo dục nếp sống TLVM về trang phục của người Hà Nội

 

 

3

7h30’- 11h45’

 

03/10

Thư viện nhà trường

Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách “Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ” NXB Thanh niên

 

11h-11h45

Khối 8

Giáo dục nếp sống TLVM của Hà Nội về ứng xử khi tham gia giao thông người

 

11h-11h45

Khối 9

Giáo dục nếp sống TLVM của Hà Nội về ứng xử khi tham gia giao thông người

 

14h-16h30

 

9 lớp

Bồi dưỡng đội tuyển HSG khối 9(9 môn)

 

 

5

7h30’- 11h30’

 

05/10

Thư viện nhà trường

Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách mới, sách theo chủ đề: “Giai thoại trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm”, NXB Văn hóa Thường Tín

 

8h20-10h5

 

Phòng tổ KHXH

Thực hiện chuyên đề đổi mới PP dạy học môn Lịch sử

 

10h20-11h45

 

Phòng tổ KHTN

Thực hiện chuyên đề đổi mới PPDH theo hướng phát triển năng lực vận dụng KT của HS trong môn Toán

 

 

6

7h30’- 11h45’

 

06/10

Thư viện nhà trường

Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách mới, sách theo chủ đề: “Giai thoại trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm”, NXB Văn hóa Thường Tín

 

Phòng HC

Cập nhật các dữ liệu về PCGD trên phần mềm

 

11h-11h45

Lớp 6A2

Giáo dục nếp sống TLVM về giao tiếp và ứng xử trong nhà trường

 

Lớp 6A1

Giáo dục nếp sống TLVM về nơi ở của người Hà Nội

 

 

7

7h30’- 11h45’

 

07/10

Thư viện nhà trường

Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách mới, sách theo chủ đề: “Giai thoại trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm”, NXB Văn hóa Thường Tín

 

Phòng HC

Cập nhật các dữ liệu về PCGD trên phần mềm

 

11h-11h45

 

Lớp 7A2

Giáo dục nếp sống TLVM về giao tiếp và ứng xử trong nhà trường

 

8

7h30’- 11h45’

08/10

Thư viện nhà trường

Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách mới, sách theo chủ đề: “Giai thoại trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm”, NXB Văn hóa Thường Tín

 

11h-11h45

Lớp 6A1

Giáo dục nếp sống TLVM về nơi ở của người Hà Nội

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

   Giao cho đồng chí tổng phụ trách, đ/c phụ trách công nghệ thông tin phát động, đưa bài lên cổng thông tin nhà trường  “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” của trường trong  01/10/2020

Trên đây là kế họach triển khai “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, của trường THCS Thị Trấn năm 2020. Đề nghị các thành viên BGH, tổ chuyên môn, các đoàn thể liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                              

                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                Hoàng Thị Thu Yến        

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 11
Tháng 06 : 515
Năm 2021 : 3.519