• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của THCS THỊ TRẤN - THƯỜNG TÍN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Năm 2020

PHÒNG GD & ĐT  THƯỜNG TÍN

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

              

        Số: 116 /KH – THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                        Thường Tín, ngày 03   tháng 11   năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Năm 2020

 

 Công văn số 3442/SGDĐT-PC ngày 09/10/2020 của  của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội  về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020;

Thực hiện công văn số 254/GDĐT Thường Tín ngày 29 tháng 10 năm 2020 về việc việc tổ chức hưởng ứng “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành  GD&ĐT năm 2020. Trường THCS Thị Trấn Thường Tín xây dựng kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền,  nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh hiểu được mục đích, ý nghĩa của ngày pháp luật (09/11 hàng năm). Thông qua hoạt động này, tuyên truyền các luật mới ban hành về lĩnh vực giáo dục và các luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, giáo viên, học sinh. Từ đó giáo dục ý thức  chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ chấp hành Hiến pháp và Pháp luật.

- Hưởng ứng ngày pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, đảm bảo thiết thực,tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm sát đội tượng học sinh; không phô trương, hình thức, huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để tuyên truyền GDPL cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh.

II. KHẨU HIỆU, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Nội dung:

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hành ngày; tạo sức lan tỏa rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, Pháp luật; tập trung giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đáu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

b) Tuyên truyền phổ biến các  nội dung phòng, chống dịch bệnh, phòng chống tham nhũng; pháp luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; kỷ cương hành chính, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá, nói không với ma túy và các hình thức liên quan đến ma túy,,,;

c) Tiếp tục tuyên truyền qui tắc ứng xử của CB, GV, NV, HS trong nhà trường, nơi công cộng, khi tham gia môi trường mạng xã hội và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm; những thông tin cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố, sử dụng dịch vụ công mức dộ 3, 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ứng dụng CNTT; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, tôn vinh người tốt, việc tốt, phê phán đấu tranh với những hành vi lệch chuẩn xã hội.

d)  Tổ chức tọa đàm, trao đổi, ngoại khóa trong CB, GV những nội dung, quy định mới của Giáo dục và đào tạo; các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và các quy định liên quan; khuyến khích tuyên truyền trong học sinh bằng các tiểu phẩm ngắn, sân khấu hóa về nội dung pháp luật.

2. Hình thức:

Tiếp tục triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật như: Qua mạng Internet, , cổng thông tin/ trang thông tin điện tử, kỹ thuật số thi tìm hiểu pháp luật; sử dụng loa truyền thanh;

Tổ chức ngày pháp luật hoặc lồng ghép thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị; Tổ chức tìm hiểu pháp luật; Giáo dục chính khóa;  hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Pháp luật năm 2020 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ tại trường học; lồng ghép sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật… phù hợp với quy định phòng, chống dịch Covid -19  ;

3.  Khẩu hiệu:

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam”;

- “Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức , viên chức, người lao động

- “Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp”

- “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;”

-“ Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viện chức, người lao dộng và Nhân dân Thủ đô

-“ Nhân dân Thủ đô quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường Thủ đo xanh- sạch- đẹp”

-“ Nhân dân Thủ đô quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19”

-“ Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”

4. Thời gian tổ chức:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, bắt đầu  từ ngày 15/10/2020 - 15/11/2020, cao điểm  là ngày 09/11/2020

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Giao cho đồng chí tổng phụ trách phát động  “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 của trường trong  tiết chào cờ 02/11/2020.

* Kế hoạch cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú (điều chỉnh)

Ngày 30/ 10

Xây dựng kế hoạch thực hiện

BC Đ

 

Ngày 01/11

 

Treo khẩu hiệu

Tổ hành chính

 

Ngày 02/11

 

 Triển khai kế hoạch  đến

CB, GV, NV, HS  toàn trường trong giờ chào cờ

Tổng phụ trách

 

Từ 01/11 – 14/11

- CB, GV, HS tìm hiểu pháp luật.

- GV lồng ghép giáo dục pháp luật thông qua môn văn, GDCD, HĐNGLL

GV, GVCN

 

 

 

 

Ngày 04/11; 13/11

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh bằng câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn phương án

GVCN, HS

 

Ngày 14/11

Nộp báo cáo về phòng giáo dục bằng văn bản và qua địa chỉ Email: pgd-thuongtin@hanoiedu.vn

Thư ký

 

 

 

Trên đây là kế họach triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 của trường THCS Thị Trấn. Đề nghị các thành viên BGH, tổ chuyên môn, các đoàn thể liên quan và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

       

 

Nơi nhận:

  • Hiệu trưởng (để b/c)
  • TTCM (để c/đ)
  • GV, NV (để t/h)
  • Lưu

KT. HIÊỤ TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                 

                         Hoàng Thị Thu Yến

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 70
Năm 2021 : 70