• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của THCS THỊ TRẤN - THƯỜNG TÍN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử,

Phần mềm dạy học năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THƯỜNG TÍN

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

 

            Số: 117 /KH- THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thường tín, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử,

Phần mềm dạy học năm học 2020-2021

 

 

Thực hiện công văn số 3610/SGDĐT-VP 19/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020-2021.

Thực hiện kế hoạch số 3723/KH –SGDĐT ngày 26/10/2020 của Sở GD ĐT Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm dạy học năm học 2020-2021;

Căn cứ vào kế hoạch số 259/KH-GDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm dạy học năm học 2020-2021;

Trường THCS Thị Trấn Thường Tín xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm dạy học năm học 2020-2021 như sau:

  1. Mục đích:

 Đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo .

Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER: Open Education Resource) phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường bằng các phương pháp dạy và học trực tuyến.

Tôn vinh trí tuệ, đóng góp của các giáo viên tham gia cuộc thi. Các cán bộ quản lý , giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia cuộc thi, tạo nên phong trào thi đua ứng dụng CNTT hiệu quả trong các hoạt động GDĐT.

2.Đối tượng tham gia dự thi:

          Cán bộ, giáo viên nhà trường.

3. Nội dung thi:

 - Bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu 3D, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, phần mềm dạy học, sách điện tử tương tác... phù hợp với Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm 2018 theo chủ đề “Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0"

 - Mỗi bài dự thi phần mềm dạy học có không quá 03 thành viên, bài dự thi bài giảng e-learning không quá 02 thành viên tham gia (sau đây gọi chung là tác giả), tác giả tham gia dự thi là tự nguyện và tự giác chấp hành thể lệ của cuộc thi.

 - Bài dự thi là bài giảng điện tử phải hoàn chỉnh một nội dung cụ thể (tối thiểu là 1 tiết học trong chương trình giáo dục) và phải được xuất bản theo chuẩn SCORM hỗ trợ HTML 5, có thể sử dụng được trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động.

- Không giới hạn số lượng bài tham gia dự thi của mỗi tác giả.

- Bài dự thi phải do tác giả tự xây dựng, cải tiến (được phép sử dụng một phần sản phẩm có sẵn nhưng phải có sự gia công, cải tiến và ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ); Không phải là sản phẩm dự thi các cuộc thi khác; Có bản thuyết minh, mô tả các đặc điểm, hiệu quả sử dụng. Hồ sơ bài thi nộp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp cấp trường theo hướng dẫn tại Phụ lục I.

4. Thời gian thực hiện.

- Từ 01/11/2020 đến 26/11/2020 hai tổ chuyện môn thu bài

- Từ 27/11/2020 đến 28/11/2020  trường tiếp nhận bài tham gia dự thi của hai tổ chuyên môn đạt giải cao

- Từ 29/11/2020 đến 30/11/2020  Trường tổ chức thẩm định, chấm, công bố trên Công thông tin điện tử, bổ sung vào kho học liệu điện tử của trường;

- Từ 01/12/2020 đến 05/12/2020  Các bài thi đạt giải tiêu biểu sẽ được gửi về PGDĐT Thường Tín tham dự thi cấp huyện.

 5. Tổ chức thực hiện:

 a) Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp cấp trường, xây dựng kế hoạch, phát động cán bộ quản lý, giáo viện, nhân viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức cuộc thi nghiêm túc hiệu quả

- Tổ chức lựa chọn, thẩm định nội dung, nộp bài dự thi cấp huyện đúng thời gian qui định

 6. Kinh phí tổ chức;

 Kinh phí tổ chức cuộc thi được chi trong ngân sách được giao của các đơn vị năm học 2020-2021.

* Kế hoạch cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú (điều chỉnh)

Ngày 06/ 11

Xây dựng kế hoạch thực hiện

BCĐ

 

Ngày 07/11

 

Triển khai kế hoạch  đến

CB, GV, NV  toàn trường

CM, CB phụ trách CNTT của trường

 

Ngày 09/11

 

 Triển khai kế hoạch  đến

GV, NV

Tổ trưởng chuyên môn

 

Từ 07/11 – 25/11

- CB, GV, NV nghiên cứu làm bài dự thi và hoàn thành bài dự thi

CB, GV, NV

 

Từ 25/11; 26/11

Tổ chuyên môn thi bài dự thi và lựa chọn bài có chất lượng gửi về BTC của trường

Tổ trưởng chuyên môn

 

Từ 27/11- 29/11

Trường tiếp nhận bài dự thi của các tổ chuyên  môn

Thư ký

 

 

Từ 01/12- 05/12

Nộp bài dự thi đạt giải cao về Phòng GDĐT Thường Tín

Đ/c Thư

 

 

Trên đây là kế họach triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm dạy học năm học 2020- 2021 của trường THCS Thị Trấn. Đề nghị các tổ chuyên môn, các đoàn thể liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

       

 

Nơi nhận:

  • Hiệu trưởng (để b/c)
  • TTCM (để c/đ)
  • GV, NV (để t/h)
  • Lưu

KT. HIÊỤ TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                 

                         Hoàng Thị Thu Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I

 Hồ sơ tham dự cuộc thi

 

  1. Danh sách bài thi

Tên đơn vị: ...

DANH SÁCH BÀI THI THAM DỰ CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, PHẦN MỀM DẠY HỌC

 

TT

Họ và tên tác giả

Chức vụ

Chuyên môn

Tên bài giảng hoặc tên phần mềm

Điện thoại

Email

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập                                                              Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

2. Hồ sơ dự thi

a) Nhãn hồ sơ:

BÀI DỰ THI

Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-learning, phần mềm dạy học năm học 2020-2021 -----------

Tên bài giảng

Khối (lớp) :…… Môn :….. Học kỳ:….. Tiết: …

hoặc

Tên phần mềm

Tác giả:

Email:

Điện thoại:

Đơn vị công tác:

Tháng 12/2020

b) Bài dự thi nếu là bài giảng điện tử e-learning phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 - Mỗi bài dự thi nộp cho Ban tổ chức cấp thành phố bắt buộc phải gồm:

+ Thư mục chứa bài dự thi đã xuất bản dưới dạng web (BAIDUTHI).

+ Tệp nguồn thiết kế và các tư liệu để làm bài dự thi (TEPNGUON).

+ Thuyết minh bài dự thi (dạng tệp văn bản) (Thuyetminh.docx).

+ Được đóng gói, kiểm tra cẩn thận trên đĩa DVD hoặc USB flash.

- Bài dự thi nếu là phần mềm, sản phẩm CNTT đơn lẻ phải được đóng gói thành tệp (đĩa) cài đặt hoàn chỉnh. Nếu là phần mềm, sản phẩm trực tuyến phải ghi rõ địa chỉ truy cập là tên miền .vn và các thông tin cần thiết khác.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 70
Năm 2021 : 70